Coronavirus update 15.10.2020
Important: quarantine after arriving in Czech Republic

Open for foreigners: partial

Self-isolation at own accommodation- subject to category.

TOP 1 Therapy Hospitals in Czech Republic

Searching for Therapy hospitals? Check the ranking of 1 Therapy clinics based on reviews, find top therapy doctors. The listing represents prices for 0 medical tests for Therapy

What is Bookimed?

— a free global platform to search for hospitals and arrange treatment for people worldwide.
441364 Patients served
32 Countries
2852 Reviews
658 Hospitals
1780 Doctors
Direct hospital prices How we get prices?
Trusted medical centers How we check clinics?
Free assistance Why free?
100% verified reviews How we verify reviews?
95% patients recommend How users rate Bookimed?

Highly rated Therapy clinics by real patients

The hospitals ranking is based on 166 requests, 98 patient reviews, prices, and information from 1 clinics

Z
Jan 21, 2020

They saved my life ,) and I'm very very thankfull . This is I great specilalized hospital with perfect team ...👍

T
Jun 9, 2020

Chtěla bych poděkovat Kardiocentru v IKEMu za více než profesionální péči, jež se dostala nejenom mému manželovi, ale i celé rodině. Když jsme se ocitli v pro nás zoufalé a velmi těžké situaci, přístup IKEMu nás všechny přesvědčil o tom, že se jedná o vynikající kliniku, a to jak profesně, tak lidsky. Od prvního kontaktu paní sekretářky, přes pana docenta Bešíka, který se mnou o operaci hezky a ohleduplně rozmlouval, až po pana profesora Pirka, který mého manžela operoval a n…ásledně mě i zpravil o výsledcích operace, vím, že měl manžel tu nejlepší péči. Díky tomu jsme mohli být všichni v relativním klidu jak před manželovou operací, tak i během ní. V IKEMu k pacientům přistupují individuálně, chovají se ke všem lidsky, ne jako k případu č. XY, a neopomíjejí ani soulad hlavy a těla – dbají i na psychickou pohodu pacienta, což bohužel nebývá všude zvykem. Ještě jednou mnohokrát děkujeme! Iva Koudelíková s rodinou

J
May 14, 2020

Dvakrat mi provedli operaci bypassu mych ucpavajicich se cev okolo meho srdce a tak vdecim Prof. Pirkovi ze zde stale jeste jsem ve svych 83 letech. Diky za perfektni peci. Jan Moravec

Z
Sep 13, 2017
star star star star star

Ráda bych touto cestou poděkovala Všem doktorům, sestřičkám, prostě celému Ikem, za záchranu mého života. Po hrozícím jaterním selhání a následném dlouhém léčení na oddělení hepatogastroenterologie , mohu být už druhý měsíc se svými nejbližšími. Děkuji za perfektní, profesionální přístup veškerého personálu, hlavně pak oddělení KARIP, kde se mnou měli starosti. Po umělém spánku, mě dostávali s největší trpělivostí do normálního života, za což jsem jim nesmírně vděčná. Nyní je můj ošetřující lékař doktor Král a i jemu děkuji za veškerou práci kterou se mnou má a ještě mít bude..

T
May 15, 2020

Absolutně vše! Hlavně transplantační centrum. Mám osobní zkušenost ,dostal jsem ledvinu od mamky,profesionální přístup.😍

Latest 5 reviews
All reviews

Patients also choose

Doctors
Prices
4.5
Excellent
45 reviews
R
Dec 6, 2019

The service of the hospital is really excellent and the house keeping and the quality is amazing. The doctors are professionals and they are really treat patients very humble.

A
Nov 22, 2019

The cleanliness of the hospital is immaculate. Friendly, supportive and professional medical staff. The hospital has through processes and procedures. Overall, highly recommended for medical checkups.

A
Aug 8, 2019

All the Medical Team including Doctors and Nurses are very co operative and care too much of their patients . I like to say to the other people just once visit Bumrugrad Hospital . Bangkok Thailand for treatment best Medical Treatment .

A
Aug 5, 2019
The patient was treated of epilepsy

The medical team gave us the best of care and showed professionalism, and at the same time friendly. Even though the result I wanted couldn't be achieved but I really appreciate the support and care I received from Dr. Anna. Bumrungrad International hospital gave us the best of care and professional advice I must say once again. I'm still seeking medical attention for my wife's "Diffuse Cerebral Dysfunction". That's the diagnostics and results we received from Bumrungrad International hospital Bankok! Thank you!

A
Jul 19, 2019
The patient was treated of thyroid disease

The hospital is very modern in building and very organised since arrival you will have someone from the administration to assist in registration and then will take you to the clinic where your appointment is scheduled. Waiting time is reasonable, it is always expected to wait sometimes after your scheduled time to see the Doctor. In my case, I think I should have taken an appointment from first day to directly see the surgeon and not the endocrinologist. Do two days had been spent with the endocrinologist to repeat exactly the same procedure that I had completed in Bahrain, ie repeating the ultrasound which became in result exactly as a replica of the report done in Bahrain. One test was done new which was the anti thyroid plus vitamin D which I thought unnecessary. I do not know! . Any way after meeting again the endocrinologist with results of ultrasound and lab test results, she decided to refer me to the ENT surgeon who saw the ultrasound taken at Bumrungrad Hospital Nd my local hospital plus the biopsy reports and recommended operation to remove the the right thyroid node and if found being cancerous then again tho remove the left side node, A period of two weeks was advised for operation and follow up. I asked for an estimate then I was given a rough estimate for an operation which is probably three times the total cost of the operation in Bahrain, and their estimate did not cover pre operation procedure, not the admission cost , not the follow up visits changes neither the medicine. In conclusion, in my particular case I found my self to probably to be spending 8 times the cost if am going to do the same treatment I bahrain. At the end , I wish to thank the Bookimed treat for all the effort and the help I had for making the consultation happened successfully. From the bottom of my heart big THANKS to all and I wish you a good luck. Yours , Hameed Zuhair

Latest 5 reviews
All reviews
Doctors
4.6
Excellent
49 reviews
M
Mar 19, 2020
The patient was treated of hodgkin's lymphoma

Excellent. Professional and patient oriented. Thank you In difficult situations Bookimed is able to transmit that it is a meter of time until the proper hospital with the needed cure will be found. You are not alone all the trip.

A
Mar 4, 2020
The patient was treated of multiple sclerosis

The visit was good, all there are good. Had some misunderstandings with the address of the clinic, Bookimed sent one address but the manager in Viena another, I spent one hour to find the right place except this all was perfect.

A
Feb 3, 2020
The patient was treated of herniated disk

I was very satisfied with the overall service. The medical team was top. Everything clear, the medical was fluent in English which made our understanding of the problem much better. The staff was very friendly and welcoming. Absolutely satisfied with Bookimed services. Both Angelina and Daria were very helpful, eager to assist. The Bookimed agent that waited for us at the clinic was very polite and also very dedicated. We had a fluid situation in requirement to see another doctor after the one that we had planned and the agent helped us and made it possible within 30 minutes. I would absolutely recommend Bookimed to everyone.

S
Jan 14, 2020

Firstly, the doctor listened to us very well, talked to the child and I liked it, examined from different sides and neurology and other directions, asked the child questions about what she liked. I am very pleased. The doctor spoke to us as parents. She advised us to take more gentle drugs, advised us to start monitoring and only then draw conclusions. I'd like to maintain our contacts and communication in the future. I also want to say a special thank you to Svetlana, who helped us make the choice of the clinic from Bookimed, she became for us as a mother during the communication, and also many thanks to the clinic coordinator Alexander. In the future, we will apply for Bookimed services and recommend it to friends. Во-первых доктор нас выслушала очень хорошо, пообщалась с ребенком и мне это понравилось, осмотрела с разных сторон и неврологии и других направлений, задавала вопросы ребенку, что понравилось. Я очень довольна. Доктор говорила с нами как с родителями. Посоветовала нам принимать более щадящие препараты, посоветовала начать наблюдение и только потом делать выводы. Очень хочется поддерживать в дальнейшем наши контакты и общение. Так же хочу сказать отдельное спасибо Светлане, которая помогала нам сделать выбор клиники со стороны Букимед, она стала для нас как родная за время общения, так же большое спасибо координатору клиники Александру. В дальнейшем будем обращаться за услугами Букимед и рекомендовать друзьям.

A
Jan 3, 2020

I liked everything very much, convenient location of the Clinic (in the center of Vienna). The doctor and staff aroused confidence, a professional approach, everything is very clear. The room has everything you need for a comfortable stay. (even a safe). Good and attentive doctors. Many thanks to all the coordinators of the Clinic for their promptness and care! I wish you success! Все очень понравилось , удобное месторасположение Клиники ( в центре Вены). Врач и персонал вызвали доверие, профессиональный подход , все очень четко. В палате есть все необходимое для комфортного пребывания. ( даже сейф ). Добрые и внимательные врачи. Большое спасибо всем координаторам Клиники за оперативность и заботу! Успехов Вам!

Latest 5 reviews
All reviews
Doctors
4.7
Excellent
29 reviews
A
Feb 28, 2020
The patient was treated of acute lymphoblastic leukemia

The clinic is new, when you come in, there is no fear that the hospital, during the course, is beautiful, very, and smells, the doctor and staff are very responsive, they often clean, the rooms are cozy. Клиника новая, когда заходишь, нету страха, что ето больница, в ходе красиво, очень, и пахнет, врач и персонал очень отзывчивые, убирают часто, палаты уютные.

N
Feb 27, 2020
The patient was treated of atelocardia

Thank you for choosing the Memorial Bahçelievler clinic, for which many thanks to Inga Lutsunyak, who did a really huge job, taking into account my unusual case. When traveling, everything was very organized, everything was clear and clear, without delay, the translator and the doctor of the clinic were extremely polite and caring. Thanks to Professor Dr. Ibrahim Sari, the consultation was carried out in great detail, with care and attention, with very necessary advice, thanks to the translator of the clinic Iryna Topaloglu, I really was impressed with not only professionalism, but what is very important for me, a humane attitude! Payment was at the price that was originally said, they did not try to do unnecessarily unnecessary procedures, did not overcharge. True, I didn’t expect it, they scared me so much, but everything turned out to be wrong, thanks to you Благодарю за подбор клиники Memorial Bahçelievler, за что Огромное спасибо Инге Луцуняк, которая провела правда громадную работу, с учётом моего необычного случая. При поездке все было очень организованно, все было четко и ясно, без задержек, переводчик и врач клиники были крайне вежливы и заботливы. Спасибо профессору доктору Ibrahim Sari, консультация проведена очень детально, с заботой и вниманием, с очень нужными советами, спасибо переводчику клиники Iryna Topaloglu, я правда была впечетлена нетолько профессионализмом, но что для меня очень важно, человечным отношением! Оплата была по цене, которую сказали изначально, не старались сделать ненужно лишние процедуры, не завышали цены. Правда, не ожидала, меня так пугали, а все оказалось не так, благодаря Вам

V
Feb 16, 2020
The patient was treated of liver hemangioma

The stay in the clinic was very comfortable, the doctor is a professional in his field, very grateful to him !!!!! The staff is very polite, with an understandable attitude, friendly and attentive. The chamber is spacious, bright and comfortable. Пребывание в клинике было очень комфортным, врач профессионал своего дела, безумно ему благодарна!!!!! Персонал очень вежливый, с понимаем относится, доброжелательный и внимательный. Палата просторная , светлая и уютная

R
Feb 10, 2020

Very friendly staff and translator, helped in everything. After the operation, they gave all the advice on the care of transplanted hair, the transfer and the hotel were very pleased. The doctor is still in touch, although the operation was on January 3rd, he helps with his favorite questions and clarifies everything. Now it remains only to wait for the final result. Очень приветливый персонал и переводчик, во всем помогали. После операции дали все консультации по уходу за пересажанными волосами, очень порадовал трансфер и отель. Врач до сих пор на связи хотя операция была 3го января, с любимы вопросами помогает и все разъясняет. Теперь осталось только дождаться окончательного результата.

A
Feb 1, 2020
The patient was treated of hiv

The first thing that does not suit me is that to this day I do not see a report on my expenses. The second - it was very important for me to get a genetic analysis, which is still not ready. The purpose of the trip is the selection of therapy for genetic analysis. As for the doctor, I had a very short consultation with the doctor, at which she expressed her opinion about the therapy and did not let me ask a single question because there was the next patient. Первое, что меня не устраивает - я по сегодняшний день не вижу отчета по моим расходам. Второе - мне было очень важно получить генетический анализ, который до сих пор не готов. Цель поездки - подбор терапии по генетическому анализу. По поводу врача, с врачем у меня была очень короткая консультация, на которой она высказала свое мнение по поводу терапии и не дала мне задать ни одного вопроса потому что был следующий пациент.

Latest 5 reviews
All reviews
See all clinics
Bookimed is a free platform for choosing and scheduling treatment options
  • Effective prices
  • Customer care support 24/7
  • Patient reviews
About Bookimed
Need help?

Medical coordinators consult you and help to make the right choice. Bookimed services are free for you and do not affect the clinic's bill.