TOP 1 Mammology Hospitals in Greece

Searching for Mammology hospitals? Check the ranking of 1 Mammology clinics based on reviews, find top mammology doctors. The listing represents prices for 4 medical tests for Mammology

What is Bookimed?

— a free global platform to search for hospitals and arrange treatment for people worldwide.
446434 Patients served
32 Countries
2863 Reviews
660 Hospitals
1779 Doctors
Direct hospital prices How we get prices?
Trusted medical centers How we check clinics?
Free assistance Why free?
100% verified reviews How we verify reviews?
95% patients recommend How users rate Bookimed?

Highly rated Mammology clinics in Greece

The hospitals ranking is based on 17 requests, 8 patient reviews, prices, and information from 1 clinics

Doctors
4.0
Good
reviews
D
Mar 5, 2020

Γεννησαμε πριν 1 χρονο εναν κουκλο. Πήγαν όλα πολύ καλά και μείναμε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και από τους γιατρούς και από το νοσηλευτικό προσωπικό Πάντα δίπλα μας να ικανοποιήσουν κάθε μας επιθυμία και πρόθυμοι να μας λύσουν τις απορίες μας όντας πολλές ως νέοι γονείς. Καθαρό δωμάτιο 24 ώρες το 24ωρο πολύ καλό service και πολύ καλά γεύματα. Το συστήνω ανεπιφύλακτα

M
Jan 21, 2020

Εξαιρετικό μαιευτήριο !!! Γέννησα την μικρή μου το 2010.Ολα ήταν άψογα

K
May 8, 2018
star star star star star

Γέννησα πριν 4 μέρες σε αυτο το υπέροχο μαιευτήριο. Για τον εξαιρετικό γιατρό μου κο. Γιαννικο δεν έχω λόγια. Διατηρώ την ιδια αποψη και για το καταπληκτικό προσωπικό του μαιευτηριου. Η υποδοχή, τα επείγοντα, την αίθουσα τοκετών(υπέροχη Ματίνα!), τα χειρουργεία, τα κορίτσια του 6ου ορόφου, τις συμβούλους θηλασμού , τις τραπεζικόμους, τις καθαρίστριες, όλο το προσωπικό, άψογη συμπεριφορά, ευγένεια, διάθεση για εξυπηρέτηση, ενδιαφέρον, χαμόγελο, γνώσεις, δίπλα σου με τις ώρες …και πραγματική ορεξη για βοήθεια. Θα μπορούσα να γράψω πολλά. Έφυγα με μια μικρή στεναχώρια διότι εκτίμησα τους ανθρώπους μέσα εκεί και δε θα τους ξαναδώ. Μακάρι να ήταν η επιλογή μου και στη πρώτη μου γεννα. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.

G
Dec 27, 2019

Εξαιρετικό μαιευτήριο!!Ολα ήταν τέλεια!!Απο τις τραπεζοκόμους μέχρι τις νοσηλεύτριες πάντα με το χαμόγελο και πρόθυμες να βοηθήσουν!!Το συστήνω σαν μαιευτήριο!!

V
Nov 1, 2018
star star star star star

Πολύ καλό μαιευτήριο. Πολύ καθαρό. Ευγενικό κ άρτια καταρτισμένο προσωπικό. Πρόθυμοι να βοηθήσουν στο καθετί κ να σου λύσουν κάθε απορία. Κ φυσικά ο κ.Γιαννίκος,ο οποίος είναι ο γιατρός μου,φανταστικός επαγγελματίας κ υπέροχος Άνθρωπος!

Latest 5 reviews
All reviews

Patients also choose

Video review
Doctors
Prices
4.7
Excellent
210 reviews
T
Sep 12, 2020
The patient was treated of epilepsy

I came to the clinic for a consultation with a gynecologist. I was greeted by friendly and polite staff at the reception, and then I was consulted by an arach gynecologist, who told and showed my problem and the ways of its treatment in detail. It seemed that all the staff at the clinic only wanted me to get better as soon as possible .... Thank you all for your kindness and attention !!! Tatiana Chekhova. В клинику я приехала на консультацию к гинекологу. Встретили меня доброжелательные и вежливые сотрудники на ресепшене.Потом провела консультацию арач гинеколог,которая подробнейшим образом рассказала и показала мою проблему и пути её лечения. Казалось, что все сотрудники клиники только и хотят,чтобы я скорейшим образом поправилась....Спасибо всем за доброту и внимание!!! Татьяна Чехова.

Auto-translated
Show original
A
Mar 12, 2020
The patient was treated of epilepsy

I am very grateful to the company for giving us the opportunity to meet Dr. Russi. This is a doctor with tremendous knowledge and extensive experience in the field of epilepsy. For about 6 years, my child and I have been struggling with epileptic seizures of a very complex form. Consultations were held in Kiev and could not even make a correct diagnosis; they were treated for about 4 years in Israel. A year ago, began treatment with Dr. Russi. This is a radically different approach to examination, diagnosis and treatment. A child who suffered from attacks every night - came to life !!! We have small victories and hope for a full recovery !!! Our path is very difficult, but we do not give up !!! Я очень благодарна компании за то, что она предоставила нам возможность познакомиться с доктором Русси. Это доктор с колоссальными знаниями и большим опытом в области эпилепсии. Около 6 лет мы с ребенком боремся с эпилептическими приступами очень сложной формы. В киеве собирали консилиумы и даже не могли поставить правильный диагноз, лечились около 4 лет в Израиле. Год назад начали лечение у доктора Русси. Это кардинально другой подход к обследованию, диагностике и лечению. Ребенок, который мучился от приступов каждую ночь - ожил!!! У нас есть маленькие победы и надежда на полное выздоровление!!! Наш путь очень трудный, но мы не сдаёмся!!!

Auto-translated
Show original
K
Mar 6, 2020
The patient was treated of cerebral artery aneurysm

I want to thank bookimed (coordinator Igor Kobylinsky) for his help in organizing a Skype consultation with Dr. Bartolome Oliver. A communication based on trust is so lacking in our routine. Thank you for such communication, thanks for understanding parental anxiety. Bookimed is a real informational need! Thank you for being there! The consultation was useful, thanks to the doctor for the communication, thanks to the translator and clinic coordinator Ostap Bondarenko for participating in the organization of the consultation. Igor Kobylinsky, Ostap Bondarenko - you are where you should be, “take off my hat” and thanks again! Konstantin. Ukraine. Odessa. Хочу поблагодарить bookimed ( координатор Игорь Кобылинский) за помощь в организации Skype консультации с доктором Бартоломе Оливер.Общение,основанное на доверии- его так не хватает в нашей рутинной жизни. Спасибо за такое общение,спасибо за понимание родительской тревоги. Bookimed-это реальная информационная необходимость! Спасибо,что ты есть! Консультация прошла полезно, спасибо доктору за общение, спасибо переводчику и координатору клиники Остапу Бондаренко за участие в организации консультации. Игорь Кобылинский,Остап Бондаренко - вы там,где и должны быть,"снимаю шляпу" и ещё раз спасибо! Константин.Украина.Одесса.

Auto-translated
Show original
A
Feb 28, 2020

Skype consultation went well. Within an hour I received answers to all questions, they certainly differ from those that we receive at home, but prof. Ferrand Montserrat is positive, generally in a good mood after consultation. They organized everything well, before the consultation they called us and helped set up Skype. Skype консультация прошла хорошо. На протяжении часа получил ответы на все вопросы, они конечно отличаются от тех, которые получаем дома, но проф. Ферран Монсеррат позитивный, в целом хорошее настроение после консультации. Организовали все хорошо, перед консультацией нам позвонили, помогли настроить Скайп.

Auto-translated
Show original
E
Feb 21, 2020
The patient was treated of sarcoma

It is dificult when we get a bad diagnosis but it's so much better when we meet kind, efficient, operative and profesional doctors and assistants. I had all the support I could get in the proccess of my consultation and treatment. Great team! Thank you!

Latest 5 reviews
All reviews
Doctors
Prices
4.6
Excellent
16 reviews
L
Jun 5, 2019
The patient was treated of fibrocystic breast disease

I was in Severance on May 27, 2019 at a reception by the oncologist's homolog, and on the same day mammography and ultrasound of the mammary glands were done. For the conclusion they said to come on June 5th. I want to say a big thank you to my coordinator Lydia, I went everywhere, translated, sat and waited in queues with me. Service at the highest level! Today, on June 5, I came back to the homologue and she looked at the pictures and said that all is not well worry. And in Russia, they saw a tumor from somewhere. I was also given a disc with ultrasound and momography and a conclusion in paper in English. Thank you all and thanks to bookimed.com! This is not a hoax, really help people. I wanted to share a photo of the clinic and the coordinator, but something is impossible to expose them. Была в Северанс 27 мая 2019года на приёме у момолога онколога, так же в этот же день сделали мамографию и узи молочных желёз. За заключением сказали приехать 5 июня. Хочу отдельно сказать большое спасибо моему координатору Лидии, везде ходила,переводила,сидела и ждала со мной в очередях. Обслуживание на высшем уровне! Сегодня 5 июня приехала опять к момологу и она посмотрела снимки и сказала,что всё хорошо не переживайте. А в России откуда-то опухоль увидели. Так же мне на руки дали диск с узи и момографией и заключение на бумаге на английском языке. Всем огромное спасибо и спасибо bookimed.com! Это не обман,реально помогают людям. Хотела поделиться фото клиники и координатора,но что то не получается их выставить.

Auto-translated
Show original
N
Feb 4, 2020

Good evening! In the Severance clinic itself, I liked everything. Everything is very organized. Polite clinic staff. There was one caveat. Nobody told me that preparations for a colonoscopy will be delivered to the hotel. If I hadn’t come to Severance hospital the day before, I’ve found a girl who speaks Russian. She phoned the clinic and explained that the package should wait at the hotel. A. So I would not be prepared on the appointed day. The rest I liked everything. I plan to come to you in a year. Thanks for all !! Добрый вечер! В самой клинике Северанс мне все понравилось. Очень все организовано. Вежливый персонал клиники . Был один нюанс. Мне никто не сообщил что будут доставлены препараты для колоноскопия в отель. Если бы я днём раньше не пришла в госпиталь Северанс где нашла девушку говорящую на русском языке. Она созвонилась с клиникой и объяснила что должна ждать в отеле посылочка. А. Так бы я пришла в назначенный день не подготовленная. Остальное мне все понравилось. Планирую через год к вам. Спасибо за все !!

Auto-translated
Show original
L
Jan 16, 2020

They made a check. Served well. I REALLY WANT TO PRAISE THE LUMMILA COORDINATOR from the site of Bookimed, WISE !!! THE QUESTIONS ASKED TO HER, DECIDED BY ACCESSIBILITY OF ACCESS, WELL-DECK !!!!! Делали чекап. Обслужили хорошо. ОЧЕНЬ ХОЧУ ПОХВАЛИТЬ ЛЮДМИЛУ-КООРДИНАТОРА с сайта Букимед, УМНИЦА!!! ВОПРОСЫ ЗАДАВАЕМЫЕ ЕЙ, РЕШАЛА ПО ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА, УМНИЦА!!!!!

Auto-translated
Show original
A
Jan 3, 2020

The stay was as usual with the expectation, I can not say anything about trust, because we just had a survey. I can’t write anything about the ward since we were in the clinic where they were conducting the examination. All medicine is put on stream. But in any case, I am sure that medicine is at a high level. I went through the basic package, I was satisfied with whether or not I can not even say. Пребывание прошло как обычно с ожиданием , о доверии не могу ничего сказать так как у нас было просто обследование . О палате ничего не могу писать так как мы были в клинике где проводят обследование. Вся медицина поставлена на поток . Но в любом случае я уверена что медицина поставлена на высокой уровень. Я проходила базовый пакет довольна осталась или нет не могу даже сказать .

Auto-translated
Show original
S
Oct 7, 2019
The patient was treated of breast cancer

I have breast cancer and I went through chemotherapy in Moscow. Six sessions have passed. It was very difficult to tolerate these procedures. A doctor in Kazakhstan said that this is enough, it is necessary to switch to tableted chemistry. And Moscow offered to continue doing chemotherapy. Opinions are divided. It was necessary to find a third party. I accidentally found your site on the Internet. Ekaterina Koliko wrote very quickly. The benevolence of Katyusha was immediately arranged towards her. She asked me what I would like to go to. I said that I want to go to the Severance clinic in Korea. Katyusha approved my choice. I sent all the necessary documents and Katyusha quickly redirected everything to the clinic. They began to wait for the invitation. For some reason (and for what I already knew in the clinic), there was no invitation. I am very grateful to Katyusha that she was in touch all the time, supported me, gave me hope. We arrived in Seoul in the morning, we were met by a transfer, brought to the hotel. After lunch, they were already in the clinic, I began to take tests. Constantly with me was one of the translators. Girls translators are great fellows, these are Lida, Olesya, Sofia, Tatyana, Alena. Any question could be addressed, they always prompted. They are professionals. Always with a smile, polite, with enormous patience, and most importantly, they understand that they work with a special audience, with people who did not come to rest. Someone to find out the diagnosis, and someone to do the operation. Thank you so much to the girls. The clinic was impressive. Doctors are professionals. The equipment is super. I got the opinion of a third party, it coincided with the opinion of a doctor from Kazakhstan. I was prescribed a prescription, I bought medicines at the pharmacy and started drinking on arrival home. I also want to write about Darina, who was engaged in transfer (the transfer to the clinic was very convenient and met and carried out), the selection of the hotel was also always in touch, and if I had any questions, she quickly answered them. I want to say that I am very happy for getting to know BOOKIMED, professionals really work there, and most importantly, they are not indifferent people. I am grateful to the Almighty and all who were near me. And the words of the doctor gave me inspiration and inspired great hope, for the sake of these words it was worth a long way to go. Once again, many thanks to all. У меня рак груди и я проходила химию терапию в Москве. Прошла шесть сеансов. Было очень сложно переносить эти процедуры. Врач в Казахстане сказал, что этого достаточно, надо переходить на таблетированную химию. А Москва предлагала продолжить делать химию терапию. Мнения разделились. Надо было, найти третью сторону. Я совершенно случайно в интернете нашла Ваш сайт. Написала, очень быстро откликнулась Екатерина Колико. Доброжелательность Катюши сразу расположили к ней. Она спросила мои пожелания, куда бы я хотела поехать. Я сказала, что хочу в Корею, в клинику Северанс. Катюша одобрила мой выбор. Я отправила все необходимые документы и Катюша очень быстро все перенаправила в клинику. Стали ждать приглашения. По каким то причинам( а по каким я узнала уже в клинике), приглашения не было. Я очень благодарна Катюше, что все время она была на связи, поддерживала меня, вселяла надежду. Приехали в Сеул утром, нас встретил трансфер, привезли в отель. После обеда были уже в клинике, я стала сдавать анализы. Постоянно со мной был кто то из переводчиков. Девочки переводчики большие молодцы, это Лида, Олеся, София, Татьяна, Алена. С любым вопросом можно было обратиться, они всегда подсказывали. Они профессионалы своего дела. Всегда с улыбкой, вежливые, имеющие огромное терпение, а самое главное понимающие, что работают с особой аудиторией, с людьми, которые приехали не на отдых. Кто то, чтобы узнать диагноз, а кто то чтобы сделать операцию. Огромное девочкам спасибо. Клиника впечатлила. Врачи профессионалы. Оборудование супер. Я получила мнение третьей стороны, оно совпало с мнением врача с Казахстана. Мне выписали рецепт, я там же, в аптеке приобрела лекарства и по приезду домой начало пить. Еще хочу написать о Дарине, которая занималась трансфером (трансфер при клинике, очень удобно и встретили и проводили) , подборкой отеля, тоже всегда была на связи, и если у меня возникали какие либо вопросы, она быстро на них отвечала. Я хочу сказать , что очень рада, за знакомство с BOOKIMED, там действительно работают профессионалы, а самое главное не равнодушные люди. Я благодарна Всевышнему и всем кто был со мной рядом. А слова доктора окрылили меня и вселили огромную надежду, ради этих слов стоило проделать такой большой путь. Еще раз огромное всем СПАСИБО.

Auto-translated
Show original
Latest 5 reviews
All reviews
See all clinics
Bookimed is a free platform for choosing and scheduling treatment options
  • Effective prices
  • Customer care support 24/7
  • Patient reviews
About Bookimed
Coronavirus update 12.11.2020
Important: quarantine after arriving in Greece

Open for foreigners: partial

Quarantine requirement at government designated site- subject to PCR.

Need help?

Medical coordinators consult you and help to make the right choice. Bookimed services are free for you and do not affect the clinic's bill.