TOP 1 Rheumatology Hospitals in Greece

Searching for Rheumatology hospitals? Check the ranking of 1 Rheumatology clinics based on reviews, find top rheumatology doctors. The listing represents prices for 2 medical tests for Rheumatology

What is Bookimed?

— a free global platform to search for hospitals and arrange treatment for people worldwide.
446434 Patients served
32 Countries
2863 Reviews
660 Hospitals
1779 Doctors
Direct hospital prices How we get prices?
Trusted medical centers How we check clinics?
Free assistance Why free?
100% verified reviews How we verify reviews?
95% patients recommend How users rate Bookimed?

Highly rated Rheumatology clinics in Greece

The hospitals ranking is based on 17 requests, 8 patient reviews, prices, and information from 1 clinics

Doctors
4.0
Good
reviews
D
Mar 5, 2020

Γεννησαμε πριν 1 χρονο εναν κουκλο. Πήγαν όλα πολύ καλά και μείναμε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και από τους γιατρούς και από το νοσηλευτικό προσωπικό Πάντα δίπλα μας να ικανοποιήσουν κάθε μας επιθυμία και πρόθυμοι να μας λύσουν τις απορίες μας όντας πολλές ως νέοι γονείς. Καθαρό δωμάτιο 24 ώρες το 24ωρο πολύ καλό service και πολύ καλά γεύματα. Το συστήνω ανεπιφύλακτα

M
Jan 21, 2020

Εξαιρετικό μαιευτήριο !!! Γέννησα την μικρή μου το 2010.Ολα ήταν άψογα

K
May 8, 2018
star star star star star

Γέννησα πριν 4 μέρες σε αυτο το υπέροχο μαιευτήριο. Για τον εξαιρετικό γιατρό μου κο. Γιαννικο δεν έχω λόγια. Διατηρώ την ιδια αποψη και για το καταπληκτικό προσωπικό του μαιευτηριου. Η υποδοχή, τα επείγοντα, την αίθουσα τοκετών(υπέροχη Ματίνα!), τα χειρουργεία, τα κορίτσια του 6ου ορόφου, τις συμβούλους θηλασμού , τις τραπεζικόμους, τις καθαρίστριες, όλο το προσωπικό, άψογη συμπεριφορά, ευγένεια, διάθεση για εξυπηρέτηση, ενδιαφέρον, χαμόγελο, γνώσεις, δίπλα σου με τις ώρες …και πραγματική ορεξη για βοήθεια. Θα μπορούσα να γράψω πολλά. Έφυγα με μια μικρή στεναχώρια διότι εκτίμησα τους ανθρώπους μέσα εκεί και δε θα τους ξαναδώ. Μακάρι να ήταν η επιλογή μου και στη πρώτη μου γεννα. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.

G
Dec 27, 2019

Εξαιρετικό μαιευτήριο!!Ολα ήταν τέλεια!!Απο τις τραπεζοκόμους μέχρι τις νοσηλεύτριες πάντα με το χαμόγελο και πρόθυμες να βοηθήσουν!!Το συστήνω σαν μαιευτήριο!!

V
Nov 1, 2018
star star star star star

Πολύ καλό μαιευτήριο. Πολύ καθαρό. Ευγενικό κ άρτια καταρτισμένο προσωπικό. Πρόθυμοι να βοηθήσουν στο καθετί κ να σου λύσουν κάθε απορία. Κ φυσικά ο κ.Γιαννίκος,ο οποίος είναι ο γιατρός μου,φανταστικός επαγγελματίας κ υπέροχος Άνθρωπος!

Latest 5 reviews
All reviews

Patients also choose

Doctors
Prices
4.4
Good
94 reviews
E
Aug 30, 2017
The patient was treated of epilepsy

We passed the examination in the clinic in August 2017. All the procedures were completed within 3 days, including a doctor's consultation .. We were accompanied everywhere .. We were satisfied with the services, although we hoped that the cause of the illness would be clarified .. We will recommend the clinic and bukimed .. Проходили обследование в клинике в августе 2017 г. Все процедуры прошли в течении 3-х дней, включая консультацию врача..Нас везде сопровождали..Услугами остались довольны , хотя надеялись что выяснится причина болезни..Будем рекомендовать клинику и букимед..

Auto-translated
Show original
T
Nov 8, 2018
The patient was treated of colon cancer

I want to express my great gratitude to Bookimed, and especially to our coordinator Anna Ozeranskaya! Хочу выразить огромную благодарность Bookimed , а особенно нашему координатору Анне Озеранской! Все было организованно на высшем уровне. Нам не только помогли решить все вопросы связанные с клиникой, но и всегда оказывали помощь по другим вопросам ( поиск квартиры по дешевле, поиск билетов, неоднократно корректировали записи на прием к докторам по нашей просьбе). Координатор всегда был с нами на связи, нет ни одного сообщение на которое мы бы не получили ответ от него, даже сейчас, после возвращения. Клиникой довольны очень. Персонал очень внимательный. К каждому пациенту индивидуальный подход. Обратившись в bookimed, мы приняли правильное решение. Только сейчас анализируя все, понимаю, что самостоятельно пройти такое за такой короткий промежуток времени не представляется аозможным. Элементарно, летя в самолёте, мы уже знали программу обследований на ближайшие 4 дня, с посещением немалого числа докторов и процедур. Для сравнения - очереди на одну из процедур которую мы походили порядка 3 недель, если вы идете самостоятельно. Спасибо bookimed!

Auto-translated
Show original
I
Mar 12, 2020
The patient was treated of epilepsy

Good afternoon, yesterday returned from the Ichilov Clinic. I would like to thank Bookimed, namely Cyril (our honey coordinator), for the quick feedback, answers to all questions, for the quick organization of the trip, in just 5 days all the documents were prepared, the department “Care” - Olga and Alexandra, honey coordinator in Tel Avive - Denis, transfer - Leo !!!! Unfortunately, Professor Uri Kramer could not accept us, but we were quickly provided with a replacement - Violetta Chernykh, who had a consultation and prescribed adequate treatment. We were satisfied! Добрый день, вчера вернулись из Клиники Ихилов. Хочется поблагодарить Bookimed, а именно Кирилла(нашего мед координатора), за быструю обратную связь, ответы на все вопросы , за быструю организацию поездки, всего за 5 дней были подготовлены все документы, отдел «Забота»- Ольгу и Александра, мед координатора в Тель-Авиве - Дениса, трансфер - Льва!!!! К сожалению, профессор Ури Крамер не смог нас принять, но нам быстро предоставили замену - Виолетту Чёрных, которая провела консультацию и назначила адекватное лечение. Мы остались довольны!

Auto-translated
Show original
S
Feb 20, 2020

I am very touched by the attention of the staff. The very professional gimmick of doctors, they do not exacerbate anything more, but on the contrary facilitate the morale state of the patient. Many thanks to all the staff. Я очень тронут вниманием персонала.Очень професиональный подхот врачей,ничего лишнего не обостряют а наоборот облегчают маральное состояние больново.Большое спасибо всему персоналу.

Auto-translated
Show original
A
Feb 4, 2020

My assessment of the clinic was only because I did not stay there, only about 20 minutes for an OSTA examination. I was expecting a full examination because I was invited to the Ichilov-Surasky clinic, but was only in two private clinics for consultations. I chose the Vital hotel exclusively because of Considerations to be close to the clinic. Thank you very much Bookimed for choosing a clinic for us for 3 months and keeping in touch with us throughout the time that we were there, but their partners who deal with us upon arrival in the country are negligent about worn and not fully perform their obyazonnosti.Im want to advise humanity, we (people with health) eat with the hope of recovery! I wish you all Health and Kindness! Моя оценка клинике только потому что я там не пребывала,всего лишь раз ито минут 20 на обследование ОСТА,Ожидала полного обследования так как была приглашена в клинику Ихилов-Сураски,но была только в двух частных клиниках на консультации.Выбирала отель Виталь исключительно из за соображений быть рядом с клиникой.Скажу спасибо огромное Bookimed за то что на протяжении 3 месяцев подбирали нам клинику и поддерживали с нами связь на протяжении всего времени что мы там находились,но их партнеры которые занимаются нами по прибытию в страну халатно относятся и не до конца выполняют свои обязонности.Им хочу посоветовать человечности,мы (люди со здоровьем)едим с надеждой о выздоровлении !Желаю всем Здоровья и Доброты!

Auto-translated
Show original
Latest 5 reviews
All reviews
Doctors
4.5
Excellent
53 reviews
V
Mar 6, 2020
The patient was treated of strabismus

I was very pleased with the stay and treatment at the clinic. The attending physician, Dr. Al-Zamir, a highly competent professional, underwent surgery, which I was also pleased with. The clinic staff is wonderful and friendly. In general, I was satisfied, I recommend this clinic Пребыванием и лечением в клинике остался очень доволен. Лечащий врач, доктор Аль-Замир - высококомпетентный профессионал - провел операцию, результатом которой я также остался доволен. Персонал клиники замечательный и дружелюбный. В целом остался доволен, рекомендую данную клинику

Auto-translated
Show original
D
Nov 4, 2019
The patient was treated of parkinson"s disease

The goal for which we went - we achieved, we were told the diagnosis, the task that we set ourselves - we achieved, so we are satisfied with the trip to the clinic and, in principle, we can advise it to other people. Цель за которой мы ехали - мы достигли, нам сказали диагноз, ту задачу которую перед собой ставили - мы достигли, поэтому поездкой в клинику мы довольны и в принципе можем советовать ее другим людям.

Auto-translated
Show original
K
Sep 20, 2019
The patient was treated of breast cancer

They applied for a visa for a very long time, but they ended up in the clinic (satisfied with the clinic for a number of reasons) Thank you Bookimed for the help and organization. Очень долго оформляли визу но в клинику попали( клиникой удовлетворен по ряду своих причин) Спасибо Букимед за помощь и организованность.

Auto-translated
Show original
A
Sep 12, 2019

I am not satisfied with my visit to the clinic. I had complications after the procedure, but my wife liked everything and we are very grateful for your help.

Y
Aug 2, 2019

The arrivals and examination at the clinic were top notch, highly qualified specialists and the latest equipment. We will fly to this clinic for repeated examinations, as it should be observed in dynamics. I also really liked the accompaniment and the translator in one person (Vladimir). Прибывания и обследование в клинике прошло на высшем уровне, высококвалифицированные специалисты и новейшие оборудование. Будем прилетать в эту клинику на повторные обследования, так как надо наблюдаться в динамике. Также очень понравилось сопровождение и переводчик в одном лице ( Владимир).

Auto-translated
Show original
Latest 5 reviews
All reviews
See all clinics
Bookimed is a free platform for choosing and scheduling treatment options
  • Effective prices
  • Customer care support 24/7
  • Patient reviews
About Bookimed
Coronavirus update 12.11.2020
Important: quarantine after arriving in Greece

Open for foreigners: partial

Quarantine requirement at government designated site- subject to PCR.

Need help?

Medical coordinators consult you and help to make the right choice. Bookimed services are free for you and do not affect the clinic's bill.